Spring til indhold

Italiensk A2-4

Diverse: Undervisning

Er for dig som har et godt kendskab til italiensk. Vi træner ordforråd. og talefærdigheder via øvelser, dialoger og rollespil, og vi få en bedre. indblik i italiensk kultur. Undervisningsmaterialer:.

Vi fortsætte med at arbejde med "Nuovo Giorno in Italia A2" fra
kapitel 6 (Loredana Chiappini, Nuccia De Filippo - Bonacci editore) samt et
letlæsning bog fra Cideb

Underviser: Nicoletta Conti
Hold: 322261.