Spring til indhold

Natur og kunst - gåtur sæby-gershøj og med kig ind i Gunhilds Galleri

Motion: Vandretur/stavgang

Turen starter og slutter på P-pladsen ved Sæby kirke. Hornsherredvej 436, Sæby, 4070 Kr. Hyllinge. Der går også en gangsti ud fra Sæby mod Lillemosen, hvor du holder retning mod nord, (holder til højre )og du støder til på skolestien lige før vinmarken.

Vi går mod nord på cykelstien ud mod Sofie-

høj friskole, den tidligere Sæby-Gershøj Cen-

tralskole. Her går vi ind ad den indkørsel, der

fører til børnehave, SFO og Sæby Multisal. Vi

følger den smalle sti, der starter mellem SFO-

bygningen og Multihallen, går forbi fodbold-

banen og videre ud over markerne. Stien går

op ad en høj bakke, hvor der på højre side lig-

ger en nyplantet vinmark, Holtensminde Vin. På toppen af bakken

har vi et fint udsyn over den lillebitte samling

af huse, der kaldes Holtensminde. Det er tid-

ligere arbejderboliger, som var ejet af godset

Krabbesholm, der ligger en kilometer nordli-

gere. Vi går ned ad bakken, drejer til venstre

ad Holtensmindevej, og kommer til Gunhils galleri, med et skilt ude ved vejen.

Efter et kig i galleriet, og evt. en kop kaffe, finder du herefter fortsættelsen

af skolestien mod Gershøj ca. 200 m længere

fremme på vores højre side.

Skolestien går ud over markerne og udmun-

der i Gershøjvej. Her går vi til venstre, mod

Gershøj. På vores højre side passerer vi side-

vejen Rytterlodden, hvorefter vi kommer til en

stor offentlig naturgrund, der ligger helt ned

til Roskilde Fjord. Her er det tilladt at slå telt

op, og der er et par shelters til fri afbenyttelse.

I naturgrundens venstre side går vi ad en sti

ned til fjorden. Her holder vi en velfortjent pau-

se, inden vi fortsætter ad stien mod syd. (Går du mod nord kommer du til Gershøj havn og Gershøj Kro.)

Vi harfjorden på vores venstre side, og de velbelig-

gende sommerhusgrunde på vores højre side.

Straks efter den sidste sommerhusgrund dre-

jer stien til højre op ad bakken. Vi går op ad

bakken og videre ad stien, som nu hedder

Harekærgårdsvej. Vi har sommerhuse på vo-

res højre side, og markerne på vores venstre

side. Stien udmunder i den asfalterede Ha-

rekærgårdsvej. Vi fortsætter, og efter ca. 100

m ender vejen, og vi går til venstre og følger

svinget rundt til højre. Knapt 200 m længere

fremme går vi til venstre ad en markvej, der

ender ude på Gershøjvej. Her går vi til venstre

mod Sæby.

Vel fremme i Sæby møder vi et lille tingsted,

og her står en buste af herremanden Holten,

som var usædvanlig hensynsfuld over for sine

bønder. Vi går venstre om gadekæret, så vi

kommer ud på Hornsherredvej. Vi går til højre,

for at komme forbi og beundre landsbyens

præstegård, en smuk 3-længet fredet gård,

der for få år siden blev gennemgående restau-

reret. Efter det sidste sving rundt om kirkegår-

dens stensætning er vi tilbage ved p-pladsen.