Spring til indhold

Lørdagsforedrag

Diverse: Andet

Om begrebet FOMO - fear og missing out, der dækker over mennesker, særligt ungdommen, der i deres valg snarere er styret af angst for at gå glip af noget end lyst til engagement.

Dette belyser Sarah Warny Berg, der er uddannet antropolog, terapeut og konfliktmægler. Hun har virksomheden "Klogere sammen".