Spring til indhold

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Diverse: Undervisning

Invitation til kursusrække. Få hjælp til at passe på dig selv, mens du passer på dine nærmeste med en gratis kursusrække for pårørende. Kursusrækken giver dig redskaber til at tackle de udfordringer, som mange pårørende oplever.

Invitation til kursusrække

Få hjælp til at passe på dig selv, mens du passer på dine nærmeste med en gratis kursusrække for pårørende. Kursusrækken giver dig redskaber til at tackle de udfordringer, som mange pårørende oplever.


Er du presset i din hverdag? Har du brug for hjælp til at håndtere din situation som pårørende?

Uanset hvilke sygdom din nærmeste har, kan kurset være noget for dig.

På kurset møder du andre pårørende og får inspiration og redskaber til at tackle udfordringer som fx manglende overskud, dårlig samvittighed, træthed og søvnbesvær eller følelsen af isolation. Kurset fokuserer på, hvordan du som pårørende fortsat kan trives, selvom en nær ven, forælder, søskende partner eller ægtefælle er langvarigt syg.

Hvem kan deltage?
Kurset er for voksne, som er tæt på et menneske med en langvarig sygdom. På kurset arbejder vi med de udfordringer, som ofte følger med at være pårørende. Du deltager i et fortroligt forum med 8 - 12 deltagere. Du bestemmer selv, hvad du vil bidrage med. Vil du kun lytte, kan du nøjes med det.

Hvad sker der?

Forløbet er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. På kurset lærer du bl.a. teknikker til at få ro og pusterum i en presset hverdag. Undervejs afprøver du en række selvhjælpsværktøjer, som du kan bruge på egen hånd efter kurset. Emnerne på kurset er
 • Håndtering af stress, træthed og søvn
 • Håndtering af vanskelige følelser
 • Tanketeknikker
 • At sætte sig mål og nå dem
 • At træffe beslutninger og løse problemer
 • At få hjælp til at bruge sit netværk
 • Håndtering af konflikter
 • Kommunikation med den syge

Hvem styrer forløbet?

Forløbet foregår i en gruppe der mødes med Mette og Jan som frivillige instruktører. De har begge gennemgået en særlig uddannelse i konceptet, som er udviklet på Stanford Universitetet og gennemføres med gode erfaringer i Danmark og 29 andre lande. Begge har erfaring med at være pårørende. Derfor ved de hvordan det føles, når sygdom vender op og ned på ens hverdag.

Hvornår?

Kurset foregår torsdage på Frivilligcenter Rudersdal på Øverødvej 246 A i Holte.

Mødedatoer 30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11 og 25/11. Mødetid: 16 - 18.30.

Informatíon og tilmelding
Læs mere om konceptet på https://laerattackle.dk/hverdagen-som-parorende/

Hør mere og tilmeld dig hos Frivilligcenter Rudersdal på info@frivilligcentret.dk eller telefon 45890056.

Det sagde deltagerne

'Jeg vil gerne sige mange tak for kurset. Det var et godt og givende kursus'

9 af 10 er tilfredse med kurset og siger at indholdet var meget relevant for deres situation, og de fortæller gerne andre i lignende situation at kurset er godt. Alle har fået personligt udbytte at forløbet. De siger bl.a. at de er
 • blevet bedre til at passe på sig selv
 • mere opmærksomme på, at det er vigtigt at bede om hjælp og bruge sit netværk
 • bedre til at håndtere træthed, stress og tristhed
 • bedre til at træffe beslutninger,
 • bedre til at nå de mål, de sætter sig