Spring til indhold

Vandretur på Møn - Camønoen

Diverse: Undervisning

Underviser: Lasse Kofod. På Møn findes Camønoen, der er en 175 km samlet vandrerute. Vi skal gå på denflotteste strækning langs selve Møns Klint. Her yngler vandrefalken og de rankebøgetræer står helt ud til den op mod 120 meter høje klint.

Udover at være påUNESCOs verdensarvsliste, er Møns Klint også Danmarks første Dark Sky Park hvorlysforureningen er minimal og nattehimlen træder særlig tydeligt frem.Vandreturen er på tre dage med to overnatninger under stjernehimlen. Vi starterved Klintholm Havn og går nordpå, mod uret. Regn med 10-15 km per dag. Viholder pauser undervejs, snakker om lokalhistorie, spiselige urter og naturenvi oplever. Forplejning søger du selv for - aftales med Lasse Kofod. Du tager selv til Møn. Mødested: Klintholm Havn kl. 8:30

På Møn findes Camønoen, der er en 175km samlet vandrerute. Vi skal gå på den flotteste strækning langs selve Møns Klint. Her yngler vandrefalken og de ranke bøgetræer står helt ud til den op mod 120 meter høje klint. Udover at være på UNESCOs verdensarvsliste, er Møns Klint også Danmarks første Dark Sky Park hvor lysforureningen er minimal og nattehimlen træder særlig tydeligt frem. Vandreturen er på tre dage med to overnatninger under stjernehimlen. Vi starter ved Klintholm Havn og går nordpå, mod uret. Regn med 10-15 km per dag. Vi holder pauser undervejs, snakker om lokalhistorie, spiselige urter og naturen vi oplever

Hold: 4821110062.