Spring til indhold

Italiensk B1-1

Diverse: Undervisning

Underviser: Nicoletta Conti. ItalienskA2-B1 er for dig som har et godtkendskab til italiensk. Vi træner ordforråd og talefærdigheder via øvelser,dialoger og rollespil, og vi få en bedre indblik i italiensk kultur.

Vifortsætter med at gennemgå grammatikken bl.a. konjunktiv, sammesatte pronominerm.m. Vi tager udgangspunkt i Passaparola 2 (fra kapitel 39) + den tilhørendeøvebog som suppleres med en anden lærebogen, audio og video, spil, mm.Materialer anbefales at købe efter første mødegang.

Hold: 253501.