Spring til indhold

Mothsgårdens permanente udstilling

Udstilling: Historisk

Mothsgården permanente udstilling fortæller Rudersdal Kommunes historie 500 år tilbage i tiden.

Mothsgårdens udstilling fortæller Rudersdalegnens historie, lige fra middelalderbønderne i Høsterkøb og Nærum over Birkerødpræsten Henrik Gerners frihedskamp mod svenskerne i 1600-tallet og storkøbmanden Frederic de Coninck på Næsseslottet i 1700-tallet, til landliggere i Vedbæk og parcelhusejere i Bistrup i 1900-tallet. Et hovedtema er samspillet mellem natur og menneske, som er med til at forme de landskaber, vi kender i dag.

Udstillingen viser en række spændende genstande og billeder fra Rudersdal Museers samling, suppleret af enestående indlånte genstande fra Nationalmuseet, det Kongelige Bibliotek, det Grønne Museum m.fl. Man kan også fordybe sig i de mange spændende historier i udstillingens digitale univers. Og så har Matthias Moth fået sin helt egen afdeling, hvor historien om ildsjælen Moth foldes ud - her møder vi oven i købet Moth ansigt til ansigt.