Meditativ Mozart i Mariakapellet

Diverse: Andet

Mariakapellet i Birkerød Kirke står som et sjældent smukt og enkelt kirkerum, der indgyder ro og opfordrer til andagt og meditation. Kapellet, der blev føjet til middelalderkirken i 1400-tallet, er rammen om meditativt samvær med nogle af W. A. Mozarts.

Korte messer, som lyder over musikanlægget. Messerne - Missa Brevis - blev komponeret til søndagsmesserne i Salzburg over de traditionelle liturgiske led i den katolske messe: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei.[ Torsdage d. 14. og 28. februar, 14. og 28. marts kl. 16:30-17.