Spring til indhold

Italiensk B1-2

Diverse: Undervisning

Er for dig som har et godt kendskab til italiensk. Vi træner ordforråd. og talefærdigheder via øvelser, dialoger og rollespil, og vi få en bedre. indblik i italiensk kultur. Undervisningsmaterialer:.

Oplyses senere

Underviser: Nicoletta Conti
Hold: 322256.