Spring til indhold

Fortidens klima ligger gemt i jorden

Diverse: Foredrag

Rudersdal Museer har fokus på klimaforandringer. Kom til spændende klimaforedrag seniorforsker Morten Fischer Mortensen og hør, hvordan fund i søer og moser kan gøre os klogere på fortidens klimaforandringer.

Jorden gemmer på arkæologiske fund, som kan gøre os klogere på fortidige menneskers liv. Men søer og moser gemmer også på et helt arkiv over tidligere tiders klima. Når aflejringerne undersøges systematisk lag for lag for dyre- og planterester kan fortidens klima og klimaforandringer afdækkes, og gøre os klogere på menneskers livsvilkår i tidligere tider. Morten Fischer Mortensen arbejder i krydsfeltet mellem naturvidenskab og kulturhistorie. Kom og hør et spændende foredrag om, hvordan pollen, plantedele og insekter kan bruges til at rekonstruere fortidens klima, fortidens landskaber og give os viden om, hvordan mennesket udnyttede de forskellige landskaber.

Morten Fischer Mortensen er seniorforsker ved Nationalmuseet. Han er uddannet biolog og har skrevet Ph.d. fra Geologisk Institut på Århus Universitet.

Torsdag, den 23. marts 2023, kl. 19:00, Per Kirkebysalen, Mariehøjcentret, Øverødvej 246B, Gl. Holte