Spring til indhold

Spot på corona-vacciners bivirkninger

Diverse: Foredrag

Hvor effektive er corona-vaccinerne? Hvor sikre er de? Og hvilke bivirkninger ses der?. Kom til et højaktuelt foredrag med statistiker Max Schmeling og læge, Ph.d. Vibeke Manniche.

Få vaccine-sendinger (batches) giver 117.991 gange flere bivirkninger end andre sendinger!

Statistiker Max Schmeling har ved meget grundig analyse af offentlige data omkring corona-vaccinernes bivirkninger gjort et meget tankevækkende fund - nemlig at nogle vaccine-sendinger (såkaldte batches) giver langt flere bivirkninger end andre. Alvorlige bivirkninger som død, blodprop i hjernen osv. Til foredraget uddyber Max Schmeling sit grundige og epokegørende arbejde.Max Schmelings grundige analyser har også vist, at corona-vaccinerne i gennemsnit giver 175 gange flere bivirkninger end fx influenzavaccinerne gør.De netop oplyste tal om antal danskere døde indenfor 30 dage efter corona-injektion gennemgås og diskuteres også.Læge Vibeke Manniche uddyber de bivirkninger, som er beskrevet og forklarer, hvorfor pludselig hjertestop hos fx elite idrætsudøvere som Christian Eriksen, bør vække stor bekymring. Ikke mindst blandt yngre mennesker.Max & Vibeke udgør sammen en dynamisk duo - som sammen blotlægger bagsiden af corona-vaccinerne. Nogle oplysninger som indtil nu har været forsøgt tiet ihjel og forholdt befolkningen.Der bliver selvfølgelig også plads til diskussion og spørgsmål. Altsammen i godt og trygt selskab Sted: Mariehøj Kulturcenter i Holte.Tid: 1.12.2022 kl. 19-21.