Spring til indhold

Nordens historie - Beder

Diverse: Undervisning

Sverige, Norge og Danmark har en helt særlig samhørighed, og selv om historie nærmest handler om krige og mistro, drejer det sig også om en udvikling frem mod samarbejde og tillid til hinanden.

Vi vil gennemgå Nordens historie men også se på alt det, de nordiske lande er fælles om.

Arkitekturen i Norden vil blive gennemgået, og vi vil belyse, hvorfor bygge måden i de nordiske lande har så store forskelle - fra de norske stavkirker til de danske murstensbyggerier. Findes der en særlig nordisk arkitektur eller kommer alle påvirkninger til os sydfra?

Naturforholdene vil naturligvis også blive inddraget, og vi vil tale om landskaber og naturformer rundt i det kæmpe område, som Norden udgør. En præsentation der vil strække sig fra Norges fjelde over de svenske skove og søer til de danske løvskove og kornmarker

Endelig vil vi gøre os overvejelser om vilkårene for nordisk samarbejde i disse EU-tider. Er der stadig plads til nordisk solidaritet og har vi mulighed og brug for et nordisk samarbejde

Underviser: Steen Ivan Hansen
Hold: 22-909.