Spring til indhold

Sorggruppe for unge

Diverse: Workshop

Har du mistet og kan du også føle dig alene med sorgen? Unge inviterer andre unge til at deltage i et sorggruppe-forløb for ingen skal være alene med sorgen.

Sorggruppe for unge

Har du mistet og kan du også føle dig alene med sorgen? Unge inviterer andre unge til at deltage i et sorggruppe-forløb for ingen skal være alene med sorgen.

Hvem kan deltage

Unge mellem 15 og 30 år som har mistet og oplevet et stort tab tidligt i livet. Det kan være en forælder, søskende, en god ven eller en anden vigtig relation.

Hvad foregår der

Deltagerne støtter hinanden ved at dele egne historier og lytte til hinandens fortællinger. Det er ikke et terapiforløb, men et sted, hvor der er plads til at tale om alt det, der er svært, men også give plads til gode minder. Hver gang har vi et specifikt tema for mødet, det kan fx være højtider og mærkedage. Alle har på skift mulighed for at dele deres historie og erfaringer med de andre i gruppen.

I grupperne vil vi være 5-8 personer.

Grupperne ledes af Nina, Sofie, Mie, Julie og Bodil som selv har haft tab og sorg tæt inde på livet i en ung alder. De har begge fået træning i at arbejde med selvhjælpsgrupper og sorgprocesser.

Hvor og hvornår

Sorggruppen starter op, når der er tilmeldinger nok. Det foregår en hverdag kl. 17-19 på Frivilligcenter Rudersdal, Øverødvej 246A, 2840 Holte. Gruppen mødes hver 14. dag.

Information og tilmelding

Du kan tilmelde dig via NemTilmeld. Det er gratis at deltage. Efter tilmelding vil du blive kontaktet af en af de to ledere af sorggruppen for en kort indledende samtale. De vil efter samtalen, og alt efter alder, sørge for at du kommer i den gruppe der er relevant for dig.