Spring til indhold

Særrundvisning på den private herregård Hesselagergaard

Udstilling: Omvisning

Kom med når The Danish Club bliver budt indenfor og ejeren, baron Blixen-Finecke, viser os sit hjem fra de hvælvede kældre til loftets velbevarede vægtergang og den berømte udmaling af Hjortesalen med fremstillinger af herskabsliv mellem skovens.

Springende rådyr

Blandt Fyns mange prægtige herresæder er intet mere interessant end det sydfynske Hesselagergård, en befæstet herreborg men også en statsmands palads. Landskabeligt attraktivt, som det stejlt rejser sig af slotssøens vandspejl i den idylliske ådal, og arkitektonisk enestående.

Hesselagergård er opført 1538 af kansler Johan Friis, som også byggede herregården Borreby på Sjælland. Oprindelig gotisk hus, men under opførelsen ændret til en renæssancebygning med mægtige rundbuede og stærkt profilerede gavle.

I en af salene findes en i Danmark enestående rumudsmykning; den består af en kalkmalerifrise, der i fuld legemsstørrelse viser hjorte, kalve og hinder samt bl.a. et selskab af elegant klædte damer og herrer ved et veldækket bord.

Hesselagergaard Gods er beliggende på Sydøstfyn ved landsbyen Hesselager, og herregården har siden 1904 været i slægten Blixen-Fineckes eje

Hesselagergaard er en af de fem såkaldte herreborge i Danmark, der blev opført i kølvandet på den danske borgerkrig Greven Fejde.. Derfor er herregården både udstyret med voldgrav, hjørnetårn, trappehus, og skydeskår og skoldehuller, der dengang blev brugt som forsvarsforanstaltninger. Særligt karakteristiske er de halvcirkulære prydgavle, der er stærkt inspireret af italiensk renæssance-byggeri. Hovedbygningen blev opført til Christian d. 3?s kansler, Johan Friis, der også opførte en af de andre herregårdskandidater i Danmarks Smukkeste Herregård, Borreby ved Skælskør.

På glædeligt gensyn

Hesselagergaard & The Danish Club.