Spring til indhold

Grundtvigs liv og tanker

Diverse: Andet

V/ sognepræst Niels Vincens Grunnet. Grundtvig blev på mange måder en reformator af dansk kirkeliv.

I hans udtænkning finder man dog svar på alt lige fra kristendom, menneskelivet, fædrelandet, skolen, samfundet og forholdet mellem det nationale og det internationale. Foredraget fokuserer på Grundtvigs eget liv og hvad der prægede hans kristendomssyn.