Spring til indhold

Fugletur i Vaserne

Diverse: Natur

Vi ser og lytter til sangfuglene, som synger på højtryk i denne tid. Mange af dem er flyttet ind i redekasserne. Foto: Erik Biering.

Mødested: P-pladsen ved Bistrup Renseanlæg, Turistvej 127, 3460 Birkerød.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Vaserne.