Spring til indhold

Kulturcafé Hjemstavn: Tilbage til rødderne

Diverse: Andet

'Øst, vest, hjemme bedst'. Det seneste år har corona tvunget os til at blive i Danmark. Men mange har gjort en dyd af nødvendigheden og har fået øjnene op for de hjemlige charmer. Vi dyrker det lokale, finder ro og fordybelse i det velkendte - og opdager.

Hjemstavnsdigtning er en gammel genre, som aktuelt har fået en helt ny betydning og fornyet værdi. Men hvorfor er hjemstavnen så vigtig for mennesker, og hvilken forskel gør det, hvor man er født?

Litteraturformidler Julie Garde og bibliotekar Tine Fellenius Christensen vender blikket indad og går på jagt efter de bedste fortællinger i hjemstavnslitteraturens righoldige bibliotek. Vi supplerer ordene med billeder og filmklip på storskærm og byder på en kop kaffe med sødt.

Kan arrangementet ikke afvikles fysisk på biblioteket pga. Covid-19, afholdes det i stedet digitalt på Teams. Du får i så fald tilsendt link på mail og kan deltage via computer.