Spring til indhold

Foredrag om den danske og franske adel

Diverse: Foredrag

Kom med til en særlig eftermiddag på Næsseslottet og bliv klogere på den danske og franske adel. Kom med når Næsseslottet og The Danish Club åbner fløjdørene på Næsseslottet til en særlig eftermiddag i adelens tegn.

Kulturformidler Steffen Løvkjær fra Historic Talks vil berige os med et foredrag om den danske og franske adel.

Næsseslottet ved Furesøen blev opført i 1783 af storkøbmanden Frédéric de Coninck. Han købte ruinerne af en tidligere lystgård i nærheden, Dronninggaard, der var bygget i 1661 af Sophie Amalie, kong Frederik 3.s dronning.

Dagens program:
Velkomst
Intro til Næsseslottet
Foredrag: Den franske og danske adel 14.15 - 15.00
Te, kaffe og kage 15.00 - 15.30
Foredrag: Den franske og danske adel fortsat 15.30 - 16.15
Tak for i dag

Vidste du, at der både er store forskelle men også mange ligheder mellem den franske og den danske adel? Bliv klogere på, hvad det betød at være en del af adelen både for flere hundrede år siden, men også den dag i dag.

Ifølge den franske konstitution fødes man "lige, uden sociale fortrin og forskelle." I Frankrig findes der dog stadig en særdeles levedygtig adelsstand. Den består i dag af prinser, hertuger, marquis'er grever, vicomte'r og baroner med deres hustruer og børn.

Er der nogen paralleller mellem de to landes adelsstande? Foredraget fører adelen op til nutiden og beretter om, hvordan standen indgår i nutidens samfund i Frankrig og Danmark.

Næsseslottet, Historic Talks & The Danish Club.