Spring til indhold

Ringovnen på Nivaagaard

Diverse: Ekskursion

Underviser: Kai Myhle Ambus. Ringovnen i Nivå blev taget i brug i 1870 og blev først lukket i 1967. Når den var tændt, blev der produceret op til ca. 20.000 mursten eller andre former for tegl pr. dag.

På et tidspunkt var Nivaagaard Teglværk områdets største arbejdsplads med over 100 medarbejdere. I 1981 lukkede Teglværket og var i fare for at blive revet ned. Med hjælp at en masse frivillige og fonde er ringovnen på Teglværket i dag det eneste tilbageblevne af sin slags i Danmark
Husk robust tøj og fodtøj, da der ikke er ganske støvfrit i ovnen. Det meste af rundvisningen foregår under tag. Ligeledes kan borde og bænke stilles i tørvejr under tag. Men påklædningen bør alligevel tage hensyn til vejrliget.
Efter besøget på teglværket, kan man gå en hyggelig tur ned til udskibningsmolen i Øresund. Der er godt og vel ½ kilometer derned. Herfra kan man også se de sparsomme rester af den galajhavn, som kongen lod opføre i midten af 1700-tallet. I kan også vælge at gå en tur ad de gamle smalsporsbaner rundt om de nu nedlagte lergrave i Nivå Strandenge. Folderen "Teglværkslandet ved Nivå Strand" med kort over området kan udleveres gratis. Men man kan også hente den på vores hjemmeside under fanen "Besøg Ringovnen".

Ringovnen i Nivå blev taget i brug i 1870 og blev først lukket i 1967. Når den var tændt, blev der produceret op til ca. 20.000 mursten eller andre former for tegl pr. dag. På et tidspunkt var Nivaagaard Teglværk områdets største arbejdsplads med over 100 medarbejdere. I 1981 lukkede Teglværket og var i fare for at blive revet ned. Med hjælp at en masse frivillige og fonde er ringovnen på Teglværket i dag det eneste tilbageblevne af sin slags i Danmark
Husk robust tøj og fodtøj, da der ikke er ganske støvfrit i ovnen. Det meste af rundvisningen foregår under tag. Ligeledes kan borde og bænke stilles i tørvejr under tag. Men påklædningen bør alligevel tage hensyn til vejrliget.
Efter besøget på teglværket, kan man gå en hyggelig tur ned til udskibningsmolen i Øresund. Der er godt og vel ½ kilometer derned. Herfra kan man også se de sparsomme rester af den galajhavn, som kongen lod opføre i midten af 1700-tallet. I kan også vælge at gå en tur ad de gamle smalsporsbaner rundt om de nu nedlagte lergrave i Nivå Strandenge. Folderen "Teglværkslandet ved Nivå Strand" med kort over området kan udleveres gratis. Men man kan også hente den på vores hjemmeside under fanen "Besøg Ringovnen".

Hold: 1521111001 Mødested: Nivaagaard Teglværks Ringovn, Nivå.