Spring til indhold

Orgelkoncert ved organist Carsten Pedersen

Musik: Andet/Ukendt

Widors største og mest vidtspændende symfoni. Her med den oprindelige 4. sats, der af Widor blev taget ud af originalpartituret fra 1886 ved revisions udgaven fra 1901. 1901-udgaven var i en lang årrække den eneste tilgængelige.