Spring til indhold

Sommeren 45

Diverse: Foredrag

"Sommeren 1945. Fra overmod til mismod", ved Per Stig Møller Befrielsen i maj 1945 udløste lettelse, jubel og håb for fremtiden.

I maj 1945 havde alle været med i frihedskampen, og mere end 50.000 gik med frihedskæmperarmbind, selv om realiteten var, at langt færre havde bidraget. Store moralske debatter og dilemmaer kom også hurtigt på dagsordenen: For hvad skulle man stille op med en samarbejdspolitik, der allerede i 1930erne havde vist sig at gavne Tyskland, og som befolkningen havde støttet helt frem til midten af 1943? De politiske partier fremstillede sig i maj som en del af modstanden, men allerede i løbet af sommeren `45 satte kritikken ind. Samtidig indledtes retsopgøret mod alle, der havde samarbejdet med nazisterne. Dr. phil., forfatter og tidligere folketingsmedlem og minister Per Stig Møller har gennem et omfattende arkivmateriale afdækket forløbet fra maj til oktober 1945, så alle befolkningsgrupper og aktører får en stemme. Hvordan lod det sig gøre, at krigens helte - modstandsbevægelsen - blev kørt ud på et politisk sidespor? Per Stig Møller overvejer bl.a. hvordan dette lagde grunden for efterkrigstidens politiske landskab og dermed for velfærdsstatens opbyggelse og vores opfattelse af demokrati. Alle er velkomne. Gratis entré.