Spring til indhold

Billedsproget i nye salmer

Diverse: Foredrag

Foredrag ved salmedigter og tidligere sognepræst Lisbeth Smedegaard Andersen. Undervejs synger vi nogle af hendes salmer, og hun fortæller om de tanker, man gør sig som salmedigter, og om det billedsprog, en ændret omverden kalder på.

"Nye salmer udspringer af forholdet mellem tradition og fornyelse. Vores verden har forandret sig siden Kingos, Brorsons og Grundtvigs tid, samfundet er gået fra enevælde til demokrati, og hvor 80% af Danmarks befolkning dengang boede på landet og kun 20% i byerne, er forholdet i dag det omvendte.".