Spring til indhold

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Diverse: Workshop

Få hjælp til at passe på dig selv, mens du passer på dine nærmeste med en gratis kursusrække for pårørende. Kursusrækken giver dig redskaber til at tackle de udfordringer, som mange pårørende oplever.

Kursusrækken giver dig redskaber til at tackle de udfordringer, som mange pårørende oplever.

Er du presset i din hverdag? Har du brug for hjælp til at håndtere din situation som pårørende?

Uanset hvilke sygdom din nærmeste har, kan kurset være noget for dig.

På kurset møder du andre pårørende og får inspiration og redskaber til at tackle udfordringer som fx manglende overskud, dårlig samvittighed, træthed og søvnbesvær eller følelsen af isolation. Kurset fokuserer på, hvordan du som pårørende fortsat kan trives, selvom en nær ven, forælder, søskende partner eller ægtefælle er langvarigt syg.

Hvem kan deltage?

Kurset er for voksne, som er tæt på et menneske med en langvarig sygdom. På kurset arbejder vi med de udfordringer, som ofte følger med at være pårørende. Du deltager i et fortroligt forum med 8-12 deltagere. Du bestemmer selv, hvad du vil bidrage med. Vil du kun lytte, kan du nøjes med det.

Hvad sker der?

Forløbet er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. På kurset lærer du bl.a. teknikker til at få ro og pusterum i en presset hverdag. Undervejs afprøver du en række selvhjælpsværktøjer, som du kan bruge på egen hånd efter kurset. Emnerne på kurset er

Håndtering af stress, træthed og søvn

Håndtering af vanskelige følelser

Tanketeknikker

At sætte sig mål og nå dem

At træffe beslutninger og løse problemer

At få hjælp til at bruge sit netværk

Håndtering af konflikter

Kommunikation med den syge.

Hvem styrer forløbet?

Forløbet foregår i en gruppe med Niels, Christine og Mette som frivillige instruktører. De har alle gennemgået en særlig uddannelse i konceptet, som er udviklet på Stanford Universitetet og gennemføres med gode erfaringer i Danmark og 29 andre lande.

Niels, Christine og Mette har også selv erfaringer med at være pårørende. Derfor ved de hvordan det føles, når sygdom vender op og ned på ens hverdag.

Hvornår?

Nyt forløbet starter onsdag den 26. august og fortsætter syv uger frem til 7. oktober med en enkelt dag i reserve den 21. oktober. Mødetid: 16.30 - 19.00. Der er få pladser tilbage.

Informatíon og tilmelding

Læs mere om konceptet

Hør mere og tilmeld dig hos Frivilligcenter Rudersdal på info@frivilligcentret.dk eller telefon 4589 0056.

Herefter bliver du kontaktet for en indledende samtale.