De smukke unge mennesker

Udstilling: Billedkunst

Den ungdommelige krop er altid blevet forbundet med en særlig æstetisk værdi, som er afgørende for vores dyrkelse af kroppen og deraf vores kropsideal.

Helt tilbage i Oldtidens Grækenland dyrkede man kroppen som symbol på succes. Kropsdyrkelsen er med andre ord en integreret del af vores kulturhistorie og vores selvopfattelse - den er en måde at skabe identitet og iscenesætte sig selv på.

Men hvad forstår man ved en smuk krop? Har kropsidealet altid været det samme set med kunsthistoriens briller? Det er det, denne udstilling vil fokusere på.

Udstillingen varer fra den 6. - 22 september 2020.