Udstilling: Anna Bjerger: Dark Light

Udstilling: Billedkunst

Til soloudstillingen 'Dark Light' har Anna Bjerger lavet en serie nye malerier og bemalede møbler specifikt til Gl. Holtegaard.

Anna Bjergers malerier tiltrækker øjet. Nogle er nære og hjemlige og minder os om noget fra vores eget liv. Andre er dramatiske og dragende, fordi de med format og tematik lader krop og sanser komme på arbejde. Fælles for alle hendes motiver er, at de er figurative. Bag motivet fornemmer man en truende stilhed, og netop dét, at der på én gang er noget trygt og urovækkende på færde, er et kendetegn for Anna Bjergers værker til udstillingen 'Dark Light'.

Udstillingens værker tager afsæt i tanker om barokken og fortællingen om Gl. Holtegaard, så der er en poetisk relation mellem de nye værker og det gamle barokanlæg. Det er netop mødet mellem sted og værk, der gør Gl. Holtegaards barokanlæg relevant for samtidskunsten og løfter samtidskunsten ind i en større kontekst.

Udstillingen er støttet økonomisk af:
Det Obelske Familiefond

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram.