*AFLYST* Ta' en tænke pause

Diverse: Møder

I læse- og samtalegruppen kan alle interesserede denne gang deltage i en helt uvidenskabelig snak om "Humor" (Integration/Sundhed/Vilje/Litteratur) fra Aarhus Universitetsforlags serie "Tænkepauser" (50 kr. hos f.eks. Arnold Busck) og stille spørgsmål til.

En vidende gæst. Tilmelding ufornøden - bare mød op. Evt. spørgsmål til Otto Hemming Larsen, tlf/sms 2467 8203.