Menighedsrådsmøde

Diverse: Møder

Det er offentlige møder. Alle har adgang. Dagsorden kan ses på opslagstavle i sognegården.