Omvisning i Mothsgårdens permanente udstilling

Udstilling: Omvisning

Museet viser rundt i den permanente udstilling, og der bydes på et glas vin, vand eller kaffe.

Udstillingen favner bredt, og vi skal derfor høre om land- og skovbrug, parforcejagten, fiskeri- og dambrug, industrien ved Mølleåen, landsteder og landliggere og forstadsudviklingen. Endelig skal vi høre om gehejmeråd og leksikograf med meget mere Matthias Moth.