Soloudstilling: Astrid Svangren

Udstilling: Billedkunst

Den svenske billedkunstner Astrid Svangren tager i foråret omfattende livtag med Gl. Holtegaards velordnede arkitektur og symmetriske haveanlæg, når hun på dekadent og sanselig vis sammensætter umage materialer, der taler til både rum og betragter.

I foråret indtager den svenske billedkunstner Astrid Svangren (f. 1972) Gl. Holtegaard med værker, der blander organiske materialer som fjer, pels, strandskaller og tang sig med plastik, folie og tyl. Værkerne hænger i bølgende, draperede formationer fra loftet som transparente scenetæpper eller ligger sammenkrøllet på gulvet, som var der tale om ubetydeligt skrald. Materialerne er uprætentiøse, men i Svangrens kunst flyder de på overraskende vis sammen i udtryksfulde konstellationer, hvis stoflige og poetiske kvaliteter er i fokus. Der opstår et grænseløst terræn af farve, materiale og form, hvis midlertidige udtryk giver en fornemmelse af, at noget enten er under tilblivelse eller i opløsning.

Den tilsyneladende æstetiske uorden, der karakteriserer Astrid Svangrens installationer, vil danne en umiddelbar kontrast til Gl. Holtegaards symmetriske og velordnede barokanlæg. Her opstår et møde mellem orden, kontrol og historisk tyngde i Gl. Holtegaards arkitektur og et umiddelbart uordenligt og temporært udtryk i Svangrens kunst. Kunstneren vil udstille såvel i Gl. Holtegaards udstillingsrum som ude i barokhaven.