Uden ord

Udstilling: Billedkunst

Maleren JChristian Jensen og skulptøren Niels Larsen har sat hinanden stævne i et projekt, der kredser om billedsprogets forløsende kraft og uafhængighed af det verbale sprog.