Spring til indhold

Klimaforandringer, forhistoriske dyr og stenalderjægere

Diverse: Foredrag

I Vedbæk er der gjort enestående fund fra Danmarks jægerstenalder - grave som har givet ny viden om livet dengang og som bringer os tættere på jægerstenalderens mennesker. Tag med Rudersdal Museer til tre spændende foredrag om livet for 7000 år siden.

Klimaforandringer - før, nu og i fremtiden
  • Foredrag med meteorolog Jesper Theilgaard


Tid: torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 19.00

Jesper Theilgaard har været ansat på Danmarks Meteorologiske Institut og blev derefter ansat på DR, hvor han har været TV-meteorolog fra 1990 til 2018. I dag er han selvstændig og arbejder med klimaformidling.

Danmarks forhistoriske pattedyr
  • Foredrag med zoolog Kim Aaris-Sørensen


Tid: torsdag d. 12. november 2020 kl. 19.00

Kim Aaris-Sørensen har gennem en menneskealder haft ansvaret for udgravninger af forhistoriske dyr og for samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum. Han er lektor emeritus på Københavns Universitet, ph.d. og dr.scient samt tidligere kurator for de kvartærzoologiske samlinger.

Stenalderjægerne i Vedbæk
  • Foredrag med arkæolog Erik Brinch Petersen


Tid: torsdag d. 19. november 2020 kl. 19.00

Erik Brinch Petersen er arkæolog og lektor emeritus på Saxo-Instituttet på Københavns Universitet og har været udgravningsleder på flere af de arkæologiske udgravninger i Vedbæk. Han har skrevet doktordisputats om de arkæologiske fund fra jægerstenalderens Vedbæk.

Læs mere om foredragene her:

https://museer.rudersdal.dk/rum/temaer/klimaforandringer-forhistoriske-dyr-og-stenalderjaegere