Spring til indhold

Fuglestemmetur i Vaserne

Diverse: Natur

Flokke af grønsisken på vej nordover raster ofte i denne tid i Vaserne. Der er desuden godt gang i mejser, træløbere og gransangere, og der er gode chancer for at opleve lille flagspætte, der i denne tid er særligt aktiv. Måske også trækkende traner.

Mødested: Det store bøgetræ ved udsigtspunktet ud for Fyrrebakken ved Vasevej.

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

Foto: Albert Steen-Hansen.