Spring til indhold

Åben kursusdag med Susan Hart

Diverse: Foredrag

Overalt i verden betragtes uddannelse og akademiske kompetencer som et afgørende fundament for velstand og velfærd.

Vi bruger enormt mange ressourcer på at fastholde et højt uddannelsesniveau, og vores gennemgående fokus er ofte på kognitive kompetencer. Men det er også afgørende, at vi støtter udviklingen af børn og unges følelsesmæssige-, personlighedsmæssige- og sociale kompetencer. De er en meget vigtig og helt central del af vores menneskelighed og udfordres konstant i samfundet. Sociale relationer og samhørighed er med andre ord vigtige grundsten i alle menneskers trivsel.