Excel - VBA introduktion

Diverse: Undervisning

Underviser: Bo Jönsson. Du får værktøjerne, der spare dig tid, når du lærer at programmere makroer i Excel. På kurset, får du en forståelse for VBA-programmeringssproget, der kan automatisere mange af dine Excel-opgaver.

Du lærer at automatisere opgaver med Excel VBA-programmering med indbyggede løkker og betingelser samt dialogbokse til brugerinput eller brugerinformation.
Emner:
Absolut og relativ indspilning
Den personlige makroprojektmappe
Forskellige måder at afspille makroen på
Makrosikkerhed
VBA-editoren
Projektstifinderen og egenskabsvinduet
Kodevinduet
Procedurer og funktioner
Håndtering af makroer
Variabler
Lokale og globale variabler
Datatyper
Konstanter
Kontrol- og løkkestrukturer
Indbyggede funktioner
Brugerdefinerede funktioner
Objektmodellen
De mest almindelige objekter
Metoder og egenskaber
Projektmappe- og arkhændelser
Forskellige former for dialogbokse
Meddelelses- og inputbokse
Design og anvendelse af brugerformularer
Simpel fejlhåndtering

På kurset udleveres noter/opgaver i form af pdf-filer. Der vil også på kurset kunne købes en lærebog, som dækker det samme indhold som noterne plus ekstra emner.
Du får værktøjerne, der spare dig tid, når du lærer at programmere makroer i Excel. På kurset, får du en forståelse for VBA-programmeringssproget, der kan automatisere mange af dine Excel-opgaver. Du lærer at automatisere opgaver med Excel VBA-programmering med indbyggede løkker og betingelser samt dialogbokse til brugerinput eller brugerinformation.
Hold: 292004.