Spring til indhold

Gotvedgymnastik - kvinder

Motion: Gymnastik/aerobic

Gotvedgymnastik har sit fundament i vores naturlige bevægelsesmønster. Til inspirerende musik forbedrer vi konditionen, styrker musklerne, og træner balance og koordination.

Det er kendetegnende for gotvedgymnastik, at du vil få en oplevelse af velvære, og en gennemstrømning af ro i kroppen.

På dette kvindehold arbejder vi med fokus på åndedrættet som et centralt element i træningen, og hver time afsluttes med afspænding for at skabe balance i kroppen.

Gotvedgymnastik er inspireret af Helle Gotveds tanker og handler om at opnå sammenhæng, balance og fri bevægelighed i alle led

Underviser: Zara Zimakoff
Hold: 237245.