Spring til indhold

Parkour 2

Motion: Andet motionstilbud

8-10-årige. For. alle der har lyst til at træne motorik og fysik på en legende og udfordrende. måde. Parkour. er en fysisk krævende disciplin og i træningen ligges der derfor vægt på at.

Opbygge en stærk funktionel krop. Ud over at udvikle fysikken og motorikken,
vil træningen også udvikle deltagernes evne til at vurdere egen færdigheder og
blive bevidst om egne mentale grænser. Det giver stor glæde og tro på sig selv
at klare en udfordring som måske har været en smule uden for ens komfort zone.

En
anden væsentlig ting ved parkour er legen. Derfor vil træning af deltagernes
fysik oftest være gennem lege, stafetter, quadrupédie (anderledes kravlende
måder at bevæge sig hen over et gulv på) og gruppe opgaver. Legen vil også
indgå i den tekniske træning da en væsentlig ting ved parkour er at have det
sjovt og udvikle sine færdigheder gennem leg og frie kreative opgaver. Alt det
arbejder vi med i træningen - på et niveau der er tilpasset deltagernes alder
og niveau.

Legen og kreativiteten er fortsat i
fokus på dette hold, men vi vægter i højere grad disciplin og koncentration. Vi
arbejder med basale parkour teknikker, parkouropgaver og introducerer gradvist
"conditionning" henover sæsonen. Conditionning indebærer øvelser/opgaver som
har til formål at rykke fysiske og mentale grænser. Træningen er derfor af
hårdere fysisk karaktér og bærer præg af flere mentale udfordringer. Mulighed
for betaling i 3 rater.

Undervisning
varetages af

Fundamentals Parkour

Underviser: Sebastian Louis Peronard
Hold: 322163.