Spring til indhold

Parkour 8-10 år

Motion: Andet motionstilbud

For alle der har lyst til at træne motorik og fysik på en legende og. udfordrende måde. Parkour er en fysisk krævende disciplin og i træningen ligges. der derfor vægt på at opbygge en stærk funktionel krop. Ud over at udvikle.

Fysikken og motorikken, vil træningen også udvikle deltagernes evne til at
vurdere egen færdigheder og blive bevidst om egne mentale grænser. Det giver
stor glæde og tro på sig selv at klare en udfordring som måske har været en
smule uden for ens komfort zone. En anden væsentlig ting ved parkour er legen.
Derfor vil træning af deltagernes fysik oftest være gennem lege, stafetter,
quadrupédie (anderledes kravlende måder at bevæge sig hen over et gulv på) og
gruppe opgaver. Legen vil også indgå i den tekniske træning da en væsentlig
ting ved parkour er at have det sjovt og udvikle sine færdigheder gennem leg og
frie kreative opgaver. Alt det arbejder vi med i træningen - på et niveau der
er tilpasset deltagernes alder og niveau. Undervisning varetages af

Fundamentals Parkour

Legen og kreativiteten er fortsat i fokus på
dette hold, men vi vægter i højere grad disciplin og koncentration. Vi arbejder
med basale parkour teknikker, parkouropgaver og introducerer gradvist
"conditionning" henover sæsonen. Conditionning indebærer øvelser/opgaver som
har til formål at rykke fysiske og mentale grænser. Træningen er derfor af
hårdere fysisk karaktér og bærer præg af flere mentale udfordringer. Mulighed for betaling i 3 rater

Underviser: Sebastian Louis Peronard
Hold: 322163.